Äldres hälsa

De äldre medborgarnas roll i samhället har förändrats under det senaste århundradet. I vårt samhälle är det ofta människor i yrkeslivet som blir de som definierar vad som är viktigt; därmed kommer den växande gruppen äldre människor i andra hand.
Vårt samhälle behöver istället ta tillvara de erfarenheter, kompetenser och kunskaper som tidigare generationer bär. De äldre bör ges den plats i samhället de förtjänar och ges tillfälle att delta i samhällslivet på de sätt de önskar.

Detta är vad WHO i samarbete med bland annat EU anger som de viktigaste principerna för ett hälsosamt åldrande:

  • Äldre människor är värdefulla för samhället
  • Det är aldrig för sent att främja god hälsa
  • Jämlikhet i hälsa
  • Självbestämmande
  • Heterogenitet

Detta kan du läsa om i rapporten ”Äldres hälsa. En utmaning för Europa”. (Statens Folkhälsoinstitut 2007)

I en uppsats om uppsökande verksamhet har Lena Larsson redogjort för det folkhälsoarbete som riktas till gruppen äldre.
Magisteruppsats – “Jag känner mig lite tryggare” – en uppföljning av hembesök hos äldre (748kB)

Gentleman vid rodret i en segelbåt