Arbetshälsa

Vi tillbringar cirka en tredjedel av dygnet på arbetsplatsen, ofta fem dagar i veckan. Därmed är arbetsplatsen en viktig arena för folkhälsoarbete.

I en uppsats om utmattningssyndrom har Lena Larsson redogjort för de mekanismer som avgör eller medverkar till de anställdas hälsa på en arbetsplats.

“Till slut så går det ju inte längre”. En studie om mäns upplevelse av utmattningssyndrom. (458 kB)

Länkar:

Arbetsmiljoverket
WHO European Centre for Environment and Health

kvasten