Rytmisk Rörelseträning

OM RYTMISK RÖRELSETRÄNING

Metoden Rytmisk Rörelseträning har i Sverige utvecklats av Harald Blomberg som hämtat kunskap och inspiration hos bland annat rörelsepedagogen Kerstin Linde.
Rytmisk Rörelseträning är rörelseövningar som är hämtade från de rytmiska rörelser som spädbarn spontant gör. Dessa rörelser har en viktig uppgift för barnet då de är nödvändiga inslag i både den motoriska utvecklingen och för hjärnans utveckling och tillväxt. De har betydelse för koncentrationsförmågan, inlärning, läsförmåga och för utvecklingen av känslolivet bland mycket annat. Man kan som barn av olika orsaker ha hoppat över något eller några av de rytmiska rörelserna. Mat- och livsstilsråd är viktiga komplement till den Rytmiska Rörelseträningen.

Jag gör som Rytmisk Rörelsetränare en bedömning av klientens behov och problembild. Utifrån den utformar jag ett träningsprogram med rörelser som utförs varje dag av klienten. Efter ett antal veckor görs en ny bedömning då ett nytt program utarbetas. Ofta kan träningen behöva utföras under upp till ett års tid. Barn behöver ofta inte utföra träningen så länge.

Konsultation med bedömning av lämpliga åtgärder, reflexintegrering samt genomgång av övningar som Du gör hemma, med mera, kostar 400 kronor per timme. Det är lämpligt att åtminstone i början träffa mig med fyra till sex veckors mellanrum.

Här kan du läsa mera om Rytmisk Rörelseträning:

www.haraldblomberg.com

www.rytmiskrorelsetraning.se

Rytmiska RörelserRytmiska Rörelser